Gewesten in Fryslân (Friesland)

De provincie Fryslân kan grofweg is zes gewesten worden ingedeeld. De landschappelijke variatie in deze gewesten is enorm en wordt bepaald door natuur, cultuurhistorie en ontginning. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de waddenkust en het strand van de eilanden, de vele terpen in Noord-Oost of de weidsheid van de Greidhoeke in Noord-West en de veenontginningen en bossen in het zuiden van de provincie. Allemaal een bezoek meer dan waard. Hieronder start uw ontdekkingsreis in Fryslân.

© Hendrik van Kampen

Noordoost Fryslân: Wadden, wouden en terpenland

Het noordoosten van Fryslân is hét voorbeeld van wat Duitsers zo treffend een "Geheimtipp" noemen. Het gebied is nog grotendeels onontdekt, is zeer afwisselend en biedt voor elk wat wils. Wat wilt u nog meer!

Nergens in Fryslân tre......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Zuidwest Fryslân: Meren, gaasten en kliffen

Voor heel veel bezoekers staat Fryslân synoniem voor het waterrijke zuidwesten van de provincie. Aan dit prachtige gebied dankt Fryslân zijn faam als watersportprovincie bij uitstek. En dat is niet verwonderlijk: een uitgebreid stelsel van......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Noordwest Fryslân: polders, dijken en terpenland

Nergens is de eeuwenlange strijd tegen het water meer `aanwezig` in het landschap dan in Noordwest Fryslân. De eeuwenoude terpen en de imposante hedendaagse waddendijk zijn het meest opvallend. Wat minder nadrukkelijk aanwezig zijn de vele oude ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Centraal Fryslân: bruisend centrum én oase van rust

Tussen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek, de vier grootste plaatsen van de provincie, ligt het kloppende hart van Fryslân. Het gebied wordt omsloten en doorsneden door een aantal snelwegen en spoorlijnen en het Prinses Margrietkanaal. V......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Zuidoost Fryslân: beken, bossen en heide

Fryslân is meer dan alleen meren, terpen, dijken en de Elfsteden, het is óók een gebied van veenontginningen, heidegebieden, bossen en beken. Samen vormen die het unieke landschap van Zuidoost Fryslân.

Hier gaat Fryslân la......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

De Wadden: werelderfgoed

Het Waddengebied is uniek in de wereld. Niet voor niks is het grootste deel door de UNESCO bestempeld als Werelderfgoed. Het landschap is na de laatste ijstijd, zo"n 7000 jaar geleden, ontstaan. In geologische termen is dat zeer jong. En nog steeds ......

lees meer

Deel