Dorpen in Fryslân (Friesland) waarvan de naam begint met een W

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste emt haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Waaksens

Waaksens is een klein terpdorp ten zuiden van de Lollumervaart. Vanuit het verleden is de bescheiden omvang verklaarbaar. Het dorp miste niet alleen een directe waterverbinding, maar lag vroeger over land eveneens geïsoleerd. Vanaf de polderdijk......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Waaxens

Het kleine terpdorp Waaxens ligt net als de zusterdorpen Brantgum en Foudgum langs de weg van Dokkum naar Holwerd. In een goedereninventaris van het klooster Fulda uit het jaar 744 is het dorp al aangegeven als ‘Wacheringe’.

Uniek is ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wâlterswâld

Wâlterswâld ligt in het gebied dat wel wordt aangeduid als de Dokkumer Wâlden. Dat gebied is op zijn beurt onderdeel van Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Dit kleinschalige en zeer fraaie coulissenlandschap is un......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wânswert

Het oude terpdorp Wânswert ligt in het Noord-Friese kleigebied, iets ten noordwesten van het aan de Dokkumer Ee gelegen Burdaard. De naam is waarschijnlijk afgeleid van Wodan- of Wanders-wierde. In de 17e eeuw werd de Wânswerterfeart gegrav......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Warfstermolen

Warfstermolen is een streekdorp dat aan de omstreeks 1315 aangelegde oude zeedijk is ontstaan, waarschijnlijk nadat in 1529 de nieuwe dijk om het Nieuwkruisland was aangelegd. Het element ‘warf’ in de naam duidt op een huis op de dijk waa......

lees meer

Deel

© Marica van der Meer

Warns

In het Zuidwesten van Friesland, nog geen vijf kilometer ten oosten van Stavoren, ligt Warns. Een langgerekt lintdorp, dat loopt van het Johan Willem Friso kanaal tot Laaksum aan het IJsselmeer. Het dorp ligt op een zandrug uit de ijstijd. De buurtsc......

lees meer

Deel

© Erica Schaafsma

Warstiens

Op circa 2 km. afstand van Wergea is de boeren-gemeenschap Warstiens gelegen, met zo"n 40 inwoners.

Op de terp bevindt zich een kerk waarvan de toren aan de oostzijde is gebouwd. Zeer ongebruikelijk als men bedenkt dat deze gewoonlijk aan de westz......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Warten

Warten is een landbouwdorp met typisch Friese doorkijkjes en oude historische panden.

Voor het jaar 1000 kwam hier al bewoning op de terpen voor. Tot in het begin van de 19e eeuw was Warten geïsoleerd en waren de bewoners aangewezen op de wat......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Waskemeer

Waskemeer is een karakteristiek en jong veenkoloniedorp, een streekdorp langs de Compagnonsvaart, de Haulerwijkstervaart. De vaart werd in 1756 door de Drachtster Compagnie gegraven op het dorpsgebied van Haule, tweeeneenhalve kilometer ten noorden v......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Weidum

Het terpdorp Weidum ligt in de Greidhoeke ten zuidwesten van Leeuwarden. De Hegedyk beschermde het oude land tegen de voormalige middelzee. Het nieuwland aan de andere kant van de dijk is nog duidelijk te herkennen in het landschap. Het dorp is via d......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wergea

Wergea is echt één van die dorpen in Mid-Fryslân, die men bezocht móet hebben. Op circa 2 km. afstand van Wergea is de boeren-gemeenschap Warstiens gelegen, met zo"n 40 inwoners.
Eeuwenlang is de Wargastervaart de kortste verb......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

West-Terschelling

West-Terschelling is een komdorp dat in de 13de eeuw is ontstaan op de plek waar later de vuurtoren Brandaris werd gebouwd. Het is sinds lange tijd het hoofddorp van het eiland, al hadden de vroegst bekende machthebbers, de Popma’s, hun stins h......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Westergeest

Westergeest is een streekdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een zandopduiking ten noordwesten van de hoge gronden van de Wouden en die daarvan gescheiden is door een laag gebied, de Warren. Het dorp was op enige afstand in noordelijke ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Westernijtsjerk

Westernijtsjerk is een streekdorp dat mogelijk in de volle Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal en tegen een dijkcomplex, de Hoge Herenweg, als een nieuwe (het ‘nij’ in de naam) nederzetting bij het veel oudere Marrum, waartoe het d......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Westhem

Het terpdorp Westhem ligt op nog geen twee kilometer van Blauwhuis. De smalle klinkerweg De Kat geeft toegang tot het dorp. Via een aftakking van de hoofdweg komt men in het aangrenzende buurtschap Feytebuorren. Hier staat, op de terp, de Hervormde K......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Westhoek

Het streekdorp Westhoek ligt in het Bildt. Deze streek heeft een interessante geschiedenis. Het Bildt werd in 1505 ingepolderd in opdracht van de hertog van Saksen. Drie adellijke broers uit Zuid-Holland namen het voortouw. Vele Hollandse immigranten......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wetsens

Wetsens is een radiaal terpdorp waarvan de ovale ringweg nog voor meer dan de helft bestaat. De rest van de omvang van de oorspronkelijke terp is aan een stuk ringsloot en de perceelsgrenzen te herkennen. Aan de ringweg ligt de bebouwing, voornamelij......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wier

Wier is een terpdorp dat mogelijk aan het begin van de jaartelling is ontstaan bij de monding van de Middelzee. Het dorp komt in de bronnen van de 13de tot het begin van de 16de eeuw voor als ‘Weer’. Het dorp is nooit groot geweest en ook......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wierum

Wierum is een terpdorp dat op een kwelderwal vlak bij de zee in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. Deze gevaarlijke ligging is niet zonder gevolg geweest. Het noordoostelijke gedeelte van de rechthoekige terp is in zee verdwenen en aan die zijde zal......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wijckel

Wijckel is een relatief hooggelegen komdorp ten zuiden van het Slotermeer dat in de 12de eeuw voor het eerst in de bronnen voorkomt. Buiten de dorpskom kent het vooral langs de uitvalswegen vrij veel verspreide bebouwing. Langs de oude Heerenhoogweg ......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Wijnaldum

Vlakbij Harlingen ligt het kleine terpdorp Wijnaldum. Het dorp werd gebouwd op een kwelderrug aan het einde van de Riedslenk. Een deel van deze slenk is nu de Seisbierrumer Feart. Oostelijk van het dorp liggen een aantal terpen, die nog te herkennen......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wijnjeterp

Duurswoude en Wijnjeterp zijn twee streekdorpen die in de late Middeleeuwen in elkaars verlengde op een zandrug zijn ontstaan. Ze zijn in 1974 tot het dorp Wijnjewoude samengevoegd, hoewel ze tot in de 20ste eeuw een nogal uiteenlopende ontwikkeling ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wijnjewoude

Wijnjewoude (Wynjewâld) is een van de oudere boerennederzettingen in Opsterland. Wijnjewoude ligt tussen Bakkeveen en Hemrik vlakbij de oostgrens van de gemeente Opsterland, aan de N31 (Oosterwolde - Drachten). Duurswoude en Wijnjeterp waren twe......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Winsum

Winsum is een terpdorp. Het heeft zelfs een van de hoogste terpen van Friesland. Het valt nauwelijks op. Wel is de keermuur van het kerkhof bij de driesprong bij de Skâns behoorlijk hoog en heet de straat naar het zuidwesten, naar de aanzienlijk......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wirdum

Wirdum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. De nederzetting had in het moerassige gebied ten oosten van de Middelzee goede waterverbindingen naar alle richtingen, vooral de Wirdumervaart die de verbinding legde met Leeuwarden. D......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Witmarsum

Net over de Afsluitdijk, langs de weg richting Bolsward ligt Witmarsum. De hoofdplaats van de voormalige gemeente Wûnseradiel is een aantrekkelijk dorp om te wonen. Witmarsum telt circa zeventienhonderd inwoners en bracht menig bekendheid voort.......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wiuwert

Het oude terpdorp Wiuwert ligt in de Greidhoeke tussen Leeuwarden en Sneek. Vroeger lag het aan de voormalige Middelzee.

In die tijd werd er ook veel gevist in het nabijgelegen Britswerdermeer en Swaanwerdermeer. Het gezamenlijke dorpshuis staat ......

lees meer

Deel

© Bernard Veerman

Wjelsryp

Wjelsryp is een terpdorp met een vrij losse structuur. Het dorp was ontsloten door de Franekervaart aan de westzijde. De enige ontsluitingsweg is in zuidelijke richting over de Wjelsrypstertille. Na de brug buigt de weg naar het westen en daar ligt d......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Wolsum

Het dorpje Wolsum, dat een kleine honderdvijftig inwoners telt, ligt even ten zuidoosten van Bolsward. Langs het dorp stroomt de Wijmerts, die een scheiding vormt tussen het dorp en het aangrenzende buurtschap Wolsumerketting. Wolsum is een karakteri......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wolvega

Wolvega is oorspronkelijk een streekdorp van middeleeuwse oorsprong dat in 1218 voor het eerst in de bronnen voorkomt. Vanaf het midden van de 19de eeuw heeft het zich ontwikkeld tot een grote plaats. Vooral nadat in 1828 de nieuwe rijksstraatweg van......

lees meer

Deel

© Marica van der Meer

Wommels

Na de herindeling van 1984 werd het terpdorp Wommels aangewezen als hoofdplaats van de gemeente Littenseradiel. Van oudsher had het al een centrumfunctie met vooral handel in kaas.

Sporen van de rijke zuivelhistorie zijn in het hele dorp terug te......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Wons

Net boven Makkum, op nog geen vijf kilometer van de Afsluitdijk ligt Wons. Deze locatie, zo vlak bij de belangrijkste toegangsweg tot Noord-Holland, zorgde er voor dat het dorp een belangrijke rol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Wons telt ongeveer......

lees meer

Deel

© Marica van der Meer

Workum

Workum, misschien wel meer bekend als de stad van Jopie Huisman en het naar hem genoemde museum, dan als één van de Friese Elfsteden. Wellicht is het de invloed van die beroemde en unieke kunstenaar dat in Workum een uitgesproken kunstzinni......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Woudsend

Terrasjes aan het water
Een modern watersportdorp met een officieel beschermd dorpsgezicht. Ruime terrassen aan het water. Een goddelijk restaurant.

De charme ligt in de steegjes
In Woudsend treft u de charme van vroeger aan.......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wyns

Wyns is een terpdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan nabij de oever van de Ee. In deze Middeleeuwen was Wyns een centrum voor de wijde omgeving en is het de hoofdplaats geweest van het district Wininge, genoemd naar het dorp. Het kaartbeeld in de ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Wytgaard

Wytgaard is een streekdorp aan de Hegedyk, de oude dijk van de Middelzee. Het is na de Hervorming in de loop van de 17de eeuw geleidelijk tot nederzetting gegroeid, als enclave van mensen uit de omgeving die het oude roomse geloof trouw waren gebleve......

lees meer

Deel