Dorpen in Fryslân (Friesland) waarvan de naam begint met een T

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste emt haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© Peter Karstkarel

Teerns

Teerns is een dorp dat van de geschiedenis ongelijk heeft gekregen. Oorspronkelijk hoorde het als buurt bij Goutum, maar toen het een eigen kerkgebouw kreeg, werd het een zelfstandig dorp. Nadat de kerk weer was afgebroken resteerde een kerkhof met e......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Ter Idzard

Ter Idzard is een lang streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan in de streek van Weststellingwerf waar de Tsjonger in het noorden en de Linde in het zuiden het dichtst bij elkaar komen. In de drie kilometer lange streek met losse bebouwing staat......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Terband

Terband is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks – van west naar oost – Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn met het noordoostelijke gedeelte van Heerenveen in 1936 bij Schot......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Terherne

Het Friese kameleondorp
U kent ze wel, de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer die één belangrijk levensdoel hebben: het uithalen van kattenkwaad! In Terherne kunt u de avonturen én alle personen uit de kameleonboeken in het......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Terkaple

Klein maar fijn
Terkaple vormt een tweelingdorp met Akmarijp en heeft slechts 200 inwoners! Terkaple ligt vlakbij de Terkaplesterpoelen en het Sneekermeer.

Kapel
Het dorp dankt haar naam aan het ontstaan rond een kapel. Deze ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Ternaard

Gebouwd op een terp. Dichtbij Dokkum. De kerk moest verplaatst worden omdat de zee te dicht bij kwam. De kerk dateert uit het tweede kwart van de zestiende eeuw en heeft een gaaf interieur uit het midden van de zeventiende. De toren is gebouwd in 187......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Teroele

Teroele en Idskenhuizen liggen vlakbij de belangrijkste vaarverbinding van Fryslân, namelijk het Prinses Margriet kanaal.

Dit is een mooie en eeuwenoude streek midden in een ongerept stukje Fries landschap, tussen weidse velden en het water v......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Tersoal

Tersoal is een van de dorpen van de Lege Geaen, verkort de Legean, ten zuidoosten van de voormalige Middelzee, even noordoostelijker dan Sibrandabuorren. De schilderachtige kern wordt gevormd door de kerk en omgeving. Zij ligt ten zuiden van de doorg......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Terwispel

Terwispel ligt in het westen van de gemeente Opsterland, dichtbij Gorredijk, de grootste kern van Opsterland. Terwispel is één van de oudere nederzettingen van de gemeente en was vroeger een boerendorp. Het dorp ligt op de grens tussen twee......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Tijnje

Tijnje (De Tynje) is een woondorp, gelegen in het westelijk veenweidegebied van Opsterland. Tijnje ligt vlak langs de A7, halverwege Drachten en Heerenveen, en aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Oldeboorn/Akkrum. Het dorp ligt vlakbij natuurge......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Tirns

Tirns is een klein terpdorp aan de Franekervaart. Het inwoneraantal schommelt al jaren rond de honderdtachtig. Tirns ligt vijf kilometer boven Sneek en is een gewilde woonplaats voor forensen. Het dorp kent een lange geschiedenis, die nog duidelijk z......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Tjalhuizum

Net boven Sneek, op circa twee kilometer van de stad, ligt Tjalhuizum. Het dorpje heeft geen echter dorpskern, want de huizen liggen verspreid. Tjalhuizum bestaat in feite uit een toren omringd door een aantal boerderijen. Her dorpje telt zo’n ......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Tjalleberd

Tjalleberd is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks – van west naar oost – Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn in 1936 bij Schoterland gevoegd om de gemeente Heerenveen te v......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Tjerkgaast

Tjerkgaast ligt helemaal in de zuidwestpunt van Skarsterlân, vlakbij Sloten, aan de oude verbindingsweg tussen Lemmer en Joure. Een gaast is een soort zandrug, of hoge zandachtige grond. Dit soort zandruggen waren er meer (kijk maar naar Rotster......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Tjerkwerd

Nog geen vier kilometer onder Bolsward ligt Tjerkwerd. Het dorp heeft ongeveer vierhonderdvijftig inwoners en vormt daarmee de kern voor de vele omliggende buurtschappen. Met de ligging aan de Bolswarder trekvaart en het Van Panhuyskanaal is Tjerkwer......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Triemen

Triemen is een streekdorp dat officieel een vrij jonge leeftijd bezit maar al van hoge ouderdom is. De streek komt in 1467 voor het eerst in de bronnen voor en wordt dan Trema genoemd. Deze moeten we aan het nu onbebouwde Lykpaed zoeken, van De D......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Twijzel

Twijzel is een langgerekt, oud streekdorp aan de oude drukke straatweg tussen Leeuwarden en Groningen. Het is van oorsprong een boerendorp en dat karakter heeft het goeddeels behouden. In de ongeveer drie kilometer lange streek zijn een flink aantal ......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Twijzelerheide

Twijzelerheide is een jong heidedorp dat in de 18de en 19de eeuw geleidelijk is ontstaan op de afgegraven hoge veengronden op de noordwestelijke gedeelten van de dorpen Koten en Twijzel die tot De Swadde reiken. Dichter bij deze oude agrarische dorpe......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Tytsjerk

Tytsjerk is een streekdorp dat is ontstaan in de late Middeleeuwen. Het dorp bezat net als de andere dorpen in de noordwestelijke hoek van Tytsjerksteradiel een losse bebouwing aan of nabij de weg die van Toutenburg aan het einde van de Zwarteweg naa......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Tzum

Het terpdorp Tzum is van heinde en ver te herkennen aan de hoge kerktoren. De toren is in totaal 72 meter hoog en bezit een opmerkelijk hoge spits: de romp meet 31, de spits 41 meter. De spits is een wonder van timmermanskunst. Een opschrift vermeldd......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Tzummarum

Tzummarum werd gebouwd op een kwelderwal tussen Sexbierum en Minnertsga. Op deze kwelderwal werden terpen opgeworpen om de dorpen te beschermen tegen het water. Het water was ook een bron van inkomsten: het monument ‘de Waadfisker’ (de Wa......

lees meer

Deel