Dorpen in Fryslân (Friesland) waarvan de naam begint met een P

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste emt haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Paesens

Paesens en Modddergat: duo-dorpen aan de Waddenzee. Dubbel zoveel vertier. De zee altijd dichtbij. Geniet van de oude vissershuisjes. Herinneringen aan de verdwenen kustvisserij waaien u tegemoet.
Maar door een vreselijke storm in 1883 werd alles......

lees meer

Deel

© Marica van der Meer

Parrega

Het langgerekte streekdorp Parrega ligt precies tussen Bolsward en Workum in. Het dorp wordt in tweeën gesplitst door de Workumer trekvaart, die dwars door het plaatsje stroomt. Om van de ene naar de andere kant te komen zijn de vijfhonderd inwo......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Peins

Het terpdorp Peins ligt in het oosten van Franekeradeel: ten oosten van Franeker en ook van Schalsum waarmee het door een tunnel onder de autosnelweg A31 is verbonden. Het behoort tot de reeks terpen die van Arkens bij Franeker over Schalsum, Peins, ......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Peperga

Peperga is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan aan de Binnenweg van Oldemarkt naar Noordwolde, een ontwikkelingsas waar ook Blesdijke, Steggerda en Vinkega aan zijn ontwikkeld. Op de kaart in de atlas van Schotanus uit 1716 staat Peperg......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Piaam

Het komdorp Piaam telt ongeveer vijftig inwoners. Het dorp ligt prachtig, net achter de dijk. Het dorpsgezicht van Piaam is beschermd.

Geschiedenis
Piaam komt voor een Fries dorp laat in de bronnen voor. De eerste geschriften waarin het......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Pietersbierum

Pietersbierum is het meest westelijke terpdorp van de reeks die in oostelijke richting op een kwelderwal loopt met Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en verder. Pietersbierum is het kleine tweelingdorp van het iets oostelijker gelegen Sexbierum waarm......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Pingjum

Even ten oosten van de Afsluitdijk ligt Pingjum. Het oude terpdorpje telt ongeveer zeshonderd inwoners.

Geschiedenis
Pingjum is ontstaan aan de Marne, een oude zeearm van de Waddenzee. Langs de voormalige noordelijke oever loopt nu de w......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Poppenwier

Het terpdorp Poppenwier is het noordelijkste dorp van de Legean en behoort tot de verst landinwaarts gelegen terpdorpen van Friesland. In de late Middeleeuwen heeft het kleine klooster Engwerd bij Poppenwier gestaan. Ten noorden van de dorpskom staat......

lees meer

Deel