Dorpen in Fryslân (Friesland) waarvan de naam begint met een O

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste emt haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Oentsjerk

Het streekdorp Oentsjerk ligt op een zandrug in de Noordelijke Friese Wouden. Het maakt deel uit van de Trynwâlden. Achter de naam van deze streek zitten verschillende verhalen. Het meest bijzondere verhaal is de mythe van de rijke weduwe Trynts......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Offingawier

Ten oosten van de stad Sneek ligt Offingawier. Een dorp met een kleine 200 inwoners. Hoewel dit beperkte aantal inwoners wellicht anders doet vermoeden, heeft Offingawier een behoorlijk grondoppervlak. De dorpsgrond loopt van het dorp door tot aan he......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oldeberkoop

Het rustieke dorp Oldeberkoop bestaat al sinds 1228 en telt vandaag de dag 1550 inwoners. Het dorp valt vooral op door zijn allure en het authentieke karakter. Niet voor niets is het prachtige gebied rond de oude kerk is een beschermd dorpsgezicht en......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oldeholtpade

Oldeholtpade is een lang streekdorp, in de Middeleeuwen ontstaan aan de weg van Wolvega naar Oosterwolde. Het dorp komt al in 1204 in de bronnen voor. De vrij losse lintbebouwing langs de Binnenweg (thans Hoofdweg) is op de grietenijkaart in de atlas......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Oldeholtwolde

Oldeholtwolde is een klein streekdorp dat in de late Middeleeuwen op de kruising van de oude Weerdijk en de Slingerweg is ontstaan. De Weerdijk is duidelijk weergegeven op de grietenijkaart van Weststellingwerf in de atlas van Schotanus uit 1716 en s......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Oldelamer

Oldelamer is een lang agrarisch streekdorp dat in 1165 voor het eerst in de bronnen voorkomt en dat aan de zuidzijde van de oude Weerdijk is ontstaan. Deze Weerdijk is duidelijk weergegeven op de grietenijkaart in de atlas van Schotanus uit 1716 en s......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oldeouwer

Tussen Joure en het Tjeukemeer liggen de dorpjes Ouwsterhaule, Oldeouwer en Ouwster Nijega. Deze kleine plaatsjes vormen met hun drieën de zogenaamde Ouster Trijegeaën, zeg maar een drielingdorp. Ouwer betekent oever. Uit het oorspronkelijk......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oldetrijne

Oldetrijne is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan aan de Binnenweg die in de westelijke hoek van de grietenij van Schoterzijl naar Wolvega liep. Terwijl Nijetrijne zich later naar een zuidelijker aangelegde weg verplaatste, is Olde......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Olterterp

Olterterp, ten oosten van Beetsterzwaag, is het kleinste dorp van de gemeente met ongeveer 90 inwoners. In Olterterp staat een kerk uit 1415 met een toren uit de 18e eeuw. In de aan Sint-Hippolytus gewijde kerk liggen op de kerkvloer 17de- en 18de-ee......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Oost-Vlieland

Oost-Vlieland is na de ondergang van het oorspronkelijk grotere West-Vlieland in het midden van de 18de eeuw het enige dorp van het eiland. Het is een streekdorp dat in de 12de eeuw is ontstaan. De brede, door flink geboomte omzoomde en ongeveer een ......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Oosterbierum

Oosterbierum ontstond in de achtste eeuw op een kwelderwal. Van de dorpen in de ‘Bouhoeke’ ligt het het dichtst bij de Waddenzee. De lange-afstands-wandelroute ‘Friese Kustpad’ loopt langs het dorp, maar Oosterbierum staat in ......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Oosterend

Oosterend is een agrarisch streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een duinvoet en op de rand van de zuidelijk gelegen polders. Het is lang beschouwd als een buurschap bij het westelijk gelegen Hoorn waar het voor de voorzieningen ook op was......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Oosternijkerk

Oosternijkerk is voor het noordoosten van Friesland een flink dorp en dat valt te meer op daar de nederzetting vrij jong is: het bestanddeel ‘nij’ in de naam duidt al in die richting. Het is geen terpdorp en dus een uitzondering in de str......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oosterwolde

Oosterwolde is een oud agrarisch streekdorp met de (Drentse) karaktertrekken van een brinkdorp. Het wordt in 1207 voor het eerst vermeld. De verbinding van de Brink en de dunner bebouwde Oosterbrink, ’t Oost, is de oudste buurt. Ten noordoosten......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oosterzee

Oosterzee is vanouds een deftig streekdorp: in de 18de eeuw stond hier nog het rechthuis van de grietenij. Het bestaat uit twee gedeelten: Oosterzee-Buren en Oosterzee-Gietersebrug, waarvan de laatste veel jonger is. De oude streek is die van Oosterz......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oosthem

Het terpdorp Oosthem ligt net boven IJlst aan de rand van het gelijknamige Oosthemmermeer. Het dorp vormt samen met Nijezijl een buurtschap. Langs de westzijde van het dorp loopt het water van de Wijmerts. Oosthem telt zo’n 450 inwoners.

......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oostmahorn

Oostmahorn is sinds 2007 het 28e dorp van de gemeente Dongeradeel. Was Oostmahorn voorheen gekoppeld aan Anjum, sinds de dorpsstatus heeft Oostmahorn een eigen dorpsbelang, welke voor de belangen van haar inwoners opkomt.
Het dorp ligt aan het La......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oostrum

Oostrum is een terpdorp dat waarschijnlijk enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan in het door kreken en zeearmen doorsneden gebied. Het ligt tussen de Zuider Ee en het Dokkumer Grootdiep. De Oostrumer Opvaart ligt even ten westen......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Opeinde

Opeinde is een streekdorp dat in de Middeleeuwen op een zandrug is ontstaan. De bebouwing richtte zich vooral op de Lijkweg, thans de Kommisjewei. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldde in 1788: ‘Opeinde, tot onderscheiding van andere gely......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oppenhuizen

Een oude legende vertelt over het ontstaan van de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Ooit hebben hier drie reuzen gewoond, zo beweert de vertelling. Broer, Douwe en Jarich. De drie broers waren zo groot als de kerktoren van Oppenhuizen. Volgens he......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oranjewoud

Het dorp Oranjewoud ligt ten oosten van Heerenveen en bestond oorspronkelijk uit een aantal buurtschappen en uitgestrekte heidevelden. In 1676 kocht Albertina Agnes een bestaand landgoed wat uiteindelijk Oranjewoud is geworden. Albertina Agnes was w......

lees meer

Deel

©

Oud Beets

Oud Beets bestaat als dorp eigenlijk niet meer. De boerenstreek is in 1958 in twee helften geknipt door de aanleg van Rijksweg 43 en is als dorp uit de gemeentelijke administratie geschrapt. Het oude streekdorp was aan het begin van de 17de eeuw nog ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oude Leije

Oude Leije is een streeknederzetting die in de late Middeleeuwen al is ontstaan maar pas na de oorlog de status van dorp heeft gekregen. Delen van de buurschap hebben lang bij drie grietenijen gehoord: het westelijke gedeelte bij Vrouwenparochie in H......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudebildtdijk

Langste straat van Nederland
Bezoek de Oudebildtdijk met zijn typische dijkhuisjes en monumentale boerderijen. Dit is de langste straat van Nederland! Op de dijken van Oude Bildtzijl vind u vele galerieën.
Oude Bildtzijl ligt in h......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudebildtzijl

Oudebildtzijl is een dorpje van ongeveer duizend inwoners en één van de pareltjes in het karakteristieke Bildtse landschap, dat gekenmerkt wordt door het prachtige lijnenspel van de akkerlanden en de karakteristieke en vaak monumentale boer......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Oudega (Gaasterlân Sleat)

Oudega is een van de vier dorpen van de streek Noordwolde, waar de oorspronkelijke grietenijnaam ‘Hemelumer Olderphaert en Noordwolde’ op wees. De hele streek is in 1984 bij Gaasterlân-Sleat gevoegd. Het dorp ligt midden in een laag ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudega (Smallingerland)

Oudega is een streekdorp dat in de Middeleeuwen op een zandrug tussen venen en een reeks meren en plassen is ontstaan. Tot de droogmaking in 1922 lag het dorp aan de Oudegaaster Zanding. In 1788 is de Tegenwoordige Staat van Friesland vol lof: ‘......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudega (Súdwest-Fryslân)

Het dorp Oudega ligt aan het water van de Oudegaaster Brekken. Oudega, Idzega en Sandfirden vormen samen een buurtschap. Alle drie dorpen liggen aan het water. Naast de agrarische sector vormt het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Oudega t......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudehaske

Dit is het oudste dorp van de oorspronkelijke gemeente Haskerland. Al in 1315 had het dorp een kapel en het dorp moet toen al minstens honderd jaar bestaan hebben. De naam `Haske" duidt op een stuk land begroeid met kleine struiken en kleine boompjes......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudehorne

Gezellig is het in de bij elkaar 2500 inwoners tellende tweelingdorpen Oudehorne en Nieuwehorne. Het winkelcentrum vormt de kern van het dorp. Naast vele bezienswaardigheden zoals de prachtige Hervormde kerk en de ‘miniaturengalerij’ van ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudemirdum

Oudemirdum is een dorp in het zuiden van Gaasterland. Het heuvelachtige landschap is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd. Gletsjers voerden stenen en puin mee waardoor er een opgestuwde laag keileem is afgezet. De meegevoerde zwerfkeien zijn in h......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudeschoot

Streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan en eeuwenlang de hoofdplaats van Schoterland is geweest. De buurt ontwikkelde zich aanvankelijk west-oost langs de Schoterlandseweg, vrij dicht bij de Tsjonger waar een mogelijkheid van passage was. ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Oudwoude

Oudwoude is een streekdorp op een laat-middeleeuwse ontginningsas, de Foarwei, en een waarschijnlijk iets jongere tweede, dwars daarop staande streek in het noorden, de Wijgeest. In de Tegenwoordige Staat van Friesland (1786) blijkt het nog groter, O......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Ouwster-Nijega

Ouwster-Nijega is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong. Het is het kleinste dorp van de Ouwster Trijega. Ten noordwesten lag de Nijegasterpoel.

De torenloze kerk stond vrij ver ten oosten van de weg. In 1718 is de kerk nog op de grietenijkaar......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Ouwsterhaule

Tussen Joure en het Tjeukemeer liggen de dorpjes Ouwsterhaule, Oldeouwer en Ouwster Nijega. Deze kleine plaatsjes vormen met hun drieën de zogenaamde Ouster Trijegeaën, zeg maar een drielingdorp.

Ouwer betekent oever. Uit het oorspronkel......

lees meer

Deel