Dorpen in Fryslân (Friesland) waarvan de naam begint met een M

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste emt haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Makkinga

Makkinga is oorspronkelijk een streekdorp dat vanuit Oosterwolde in de 15de eeuw als agrarische ontginningsnederzetting is ontstaan. Het bestond aanvankelijk uit enkele agrarische streken. Er groeide geleidelijk een kom in de buurt van de kerk en om ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Makkum

Koninklijk paradijs langs de boulevard
Het historische vissersdorpje aan de voormalige Zuiderzee kent een rijke geschiedenis en dat is in het oude dorpscentrum nog goed te zien.
In Makkum kunt u goed vertoeven op het strand. Minutenlan......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Mantgum

Mantgum is een fraai terpdorp ten zuidoosten van Leeuwarden. Tot 1984 was het dorp de hoofdplaats van de voormalige gemeente Baarderadeel. Het imposante oude gemeentehuis is inmiddels particulier bezit.
Na de aanleg van de spoorlijn van Leeuwarde......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Marrum

Marrum is een radiaal terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal is ontstaan. Het dorp komt in de vroege Middeleeuwen voor het eerst als Mereheim in de bronnen voor. De vrij uitgestrekte en behoorlijk bebouwde terp......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Marsum

Marssum is een radiaal terpdorp dat omstreeks het begin van de jaartelling is ontstaan aan de westelijke oever van de Middelzee. Omstreeks 1000 werd er de Middelzeedijk aangelegd. Vooral het noordelijke terpgedeelte is vanouds dichtbebouwd. Van de He......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Menaam

Menaldum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op de kwelderwal tussen Dronrijp en Beetgum is ontstaan. De bebouwing concentreerde zich om de kerk, behalve aan de zuidoostelijke zijde, want daar stond Orxmastate. De Tege......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Metslawier

Het terpdorp Metslawier was sinds het einde van de 18de eeuw de hoofdplaats van de gemeente Oostdongeradeel. Het is enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling ontstaan. De bebouwing heeft zich lang beperkt tot de ovaalvormige terp met ringweg, d......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Midlum

Midlum is een terpdorp en eeuwenlang een vooruitgeschoven post van Franekeradeel geweest. Het is ontstaan op een van de terpen die hier, zo dichtbij de zee, nogal dicht gezaaid waren. Het dorp was het eerste aan de rijweg, de Witteweg, van Harlingen ......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Midsland

Midsland is een streekdorp dat is ontstaan op een oude strandwal. Ten zuiden van het huidige dorp werd aan de Hoofdstraat in de 10de eeuw al een houten kerkje van Stryp gesticht, dat later in steen is vervangen. Maar ook noordelijker, op de huidige p......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Miedum

Miedum is een terpdorp waar in de loop der eeuwen niet zoveel van overgebleven is. Echter aan de uiterste noordelijke rand van de gemeente Leeuwarden heeft het wel een markante scheve wachter, een toren net zo scheef als de Oldehove. In de Tegenwoord......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Mildam

Mildam ligt iets ten noorden van het (voormalige) riviertje de Tsjonger, dat sinds mensenheugenis de taalgrens vormt tussen het Fries en het Stellingwerfs. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de Tsjonger een onderdeel van de Friese Waterlinie. Door h......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Minnertsga

Het terpdorp Minnertsga werd gebouwd op een oude kwelderwal in de voormalige gemeente Barradeel. Bij de gemeentelijke herindeling van 1984 werd Minnertsga ingedeeld bij Het Bildt en werd daarmee het oudste dorp van die gemeente.
Minnertsga was v......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Mirns

Het kleine dorp Mirns wordt voor het eerst vermeld in de 12de eeuw en ligt ten zuiden van het veel grotere Bakhuizen dat op zijn grondgebied is ontstaan. Het bestaat uit twee buurten met vrij open bebouwing. Het noordelijke gedeelte bestaat uit bebou......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Moddergat

Paesens en Modddergat: duo-dorpen aan de Waddenzee. Dubbel zoveel vertier. De zee altijd dichtbij. Geniet van de oude vissershuisjes. Herinneringen aan de verdwenen kustvisserij waaien u tegemoet.
Maar door een vreselijke storm in 1883 werd alles......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Molkwerum

Direct aan het IJsselmeer, tussen Stavoren en Hindeloopen, ligt Molkwerum. Een dorp met een rijk zeevaardersverleden, dat wel het Venetië van het Noorden werd genoemd. Tegenwoordig telt het dorp een kleine vierhonderd inwoners.

Geschiedeni......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Morra

Morra is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. De ovale, niet zeer hoge terp is prachtig te ervaren, omdat de meeste bebouwing geconcentreerd binnen de volledige ringweg ligt. De externe bebouwing staat, op eni......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Műnein

Mûnein is een streekdorp dat tot 1948 bij Oentsjerk hoorde en toen de status van zelfstandig dorp kreeg. Het dorp bestaat uit buurten aan weerszijden van verschillende wegen en paden die langs de Dr. Kijlstraweg hier en daar verdichtingen kennen......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Munnekeburen

Munnekeburen is een streekdorp dat waarschijnlijk in de late Middeleeuwen aan de Padsloot is ontstaan. Vanaf het zuiden, vanaf Spanga, liep de Padsloot in een boog door de westelijke hoek van Weststellingwerf om ook de dorpen Scherpenzeel, Munnekebur......

lees meer

Deel

© Erica Schaafsma

Munnekezijl

Munnekezijl is een komdorp, dat in de late Middeleeuwen is ontstaan bij de in 1476, door de cisterciënzer monniken van Gerkesklooster geslagen sluis in de Lauwers die het door hen ingedijkte land moest beschermen. De sluis is een paar keer verle......

lees meer

Deel