Dorpen in Fryslân (Friesland) waarvan de naam begint met een D

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste emt haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Damwâld

Damwoude, de hoofdplaats van de gemeente Dantumadeel, is in 1971 ontstaan door samenvoeging van de van west naar oost op elkaar volgende streekdorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude die toen al helemaal aaneen gegroeid waren. De drie kernen v......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

De Blesse

De Blesse is een streekdorp dat als buurt bij het watertje Blesse al op de grietenijkaart van Weststellingwerf in de atlas van Schotanus staat aangegeven. Het hoort dan nog tot het dorp Blesdijke. In het noorden, nabij de Linde, heeft stadhouder Will......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

De Falom

De Valom, een water- en wegbuurt, kreeg in 1974 de status van zelfstandig dorp. Daarvoor werd het noordelijke gedeelte bij Murmerwoude en het zuidelijke deel bij Zwaagwesteinde gerekend. Als nederzetting is het ouder. De Valom is ten zuiden van de do......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

De Haule

Haule is een oud streekdorp, dat mogelijk al in de late Middeleeuwen is ontstaan aan de van west naar oost lopende weg op een wat hogere rug in het land ten noorden van de Tsjonger tussen Hoornsterzwaag en Donkerbroek en Veenhuizen en verder naar Dre......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

De Hoeve

De Hoeve is een klein en jong streekdorp bij een driesprong van wegen. Op de grietenijkaart van Weststellingwerf in de atlas van Schotanus uit 1716 staat het dorp nog niet vermeld. Wel zijn op de heide ten zuiden van de Linde twee kleine boerennederz......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

De Knipe

De Knipe ligt langs de Schoterlandse Compagnonsvaart. Het dorp dankt zijn bijzondere naam aan de plaatselijke versmalling of ‘knijp’ in de vaart. Die is overigens niet meer zichtbaar omdat de vaart in het dorp zelf in de jaren zestig van ......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

De Tike

De Tike is een streekdorp dat in de 17de eeuw als vervenersnederzetting op een bescheiden wijze gestalte kreeg ten westen van het Zwartveen. Op de grietenijkaart van Schotanus staat het aangegeven en hoewel de verveningen toen nog in volle gang waren......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

De Veenhoop

De Veenhoop is een streekdorp dat in de 19de eeuw is ontstaan op de plaats waar het Polderhoofdkanaal of de Nieuw Beetstervaart in het Grietmansrak uitkomt. Het was een strategische plaats omdat in het zuiden een van de grootste polders van Friesland......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

De Westereen

Zwaagwesteinde is een streekdorp op het westelijke einde van de zwaag van Kollum, een keileemrug op de grens van een redelijk hoge streek en lagere veengebieden aan de noorden westzijde.

Dantumadeel liep aanvankelijk in oostelijke richting door, m......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

De Wilgen

De Wilgen is een streekdorp dat lang een buurschap bij Boornbergum was. Het heeft kerk noch school en heeft die voorzieningen ook nooit gehad. Bovendien is de nederzetting tot enkele tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog zeer bescheiden gebleven......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Dearsum

Het dorpje Dearsum is na de schaatsoverwinningen van Ids Postma bijna wereldberoemd, terwijl het slechts 150 inwoners heeft. Links van de enige en ook nog doodlopende weg staat een breed eind-negentiende eeuwse woning, waar de Friese dichter Douwe Ka......

lees meer

Deel

© Marica van der Meer

Dedgum

Alhoewel beide plaatsen op ruim veertig kilometer afstand van elkaar liggen, is de oude kerkpoort van de kerk uit Dedgum in Leeuwarden te bezichtigen. Met de sloop van de kerk in 1889 werd de poort naar het Fries Museum overgebracht. Gelukkig hebben ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Deinum

Deinum is een fraai terpdorp in de Greidhoeke, dat is ontstaan op een kwelderwal aan de voormalige Middelzee. Met de trein is het maar een paar minuten naar Leeuwarden.
De kerk van Deinum is in de verre omtrek herkenbaar aan de ‘sipel op &......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Delfstrahuizen

Het streekdorp Delfstrahuizen heeft vroeger, in de tijd van de verveningen in vooral de 18de en 19de eeuw bij de grietenij en later gemeente Schoterland behoord. Daarna is het dorp enige tijd bij Haskerland ingedeeld geweest en nu is Delfstrahuizen h......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Dijken

Dijken is in feite niet veel meer dan een streek boerderijen ten zuiden van Langweer. De naam Dijken, in het Fries Dyken wijst erop dat dit plaatsje haar naam heeft gekregen doordat het gebied door dijken tegen het water beschermd werd. ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Dokkumer Nieuwe Zijlen is een buurtschap dat is ontstaan bij de sluis die hier in 1729 gebouwd werd in het Dokkumer Grootdiep. Vóór de bouw van de sluis was het Dokkumer Grootdiep een zeearm die diep in het land door drong: tot in Dokkum, h......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Dongjum

Dongjum is een terpdorp op een kwelderrug waar de verder oostelijk gelegen dorpen Boer en Ried ook op lagen en die naar het westen doorloopt met de buurschap Voorrijp en het dorp Wijnaldum. Vrij ver ten oosten van het dorp heeft het door de Dongjumer......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Doniaga

Het oude dorpje Doniaga heeft al een indrukwekkende geschiedenis achter de rug. Doniaga (in het Fries Dunegea) heeft haar naam te danken aan de familienaam Donia. Wanneer u tegenwoordig door het `dorp" rijdt, hebt u waarschijnlijk niet het idee dat u......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Donkerbroek

Donkerbroek is een streekdorp dat mogelijk al in de 13de eeuw is ontstaan tussen Hoornsterzwaag en de Haule, aan de van west naar oost lopende weg, op een wat hogere rug in het land ten noorden van de Tsjonger. Het dorp is daarmee een van de oudere n......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Drachten

Drachten is een vlekke, een grote plaats, die uit een dubbel streekdorp is ontstaan. Tot ruim in de 17de eeuw was nog geen sprake van Drachten. Er waren twee bescheiden boerenstreken: de Noorderdracht en de Zuiderdracht, beide genoemd naar waterlopen......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Drachtstercompagnie

Drachtstercompagnie is een streekdorp dat in de tweede helft van de 18de eeuw is ontstaan uit een paar buurtjes nabij de ontmoeting van een aantal veenwijken met de Compagniesterdwarsvaart. Al veel eerder was hier bewoning: bij De Knobben is een graf......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Driezum

Driezum ligt in het gebied dat wel wordt aangeduid als de Dokkumer Wâlden. Dat gebied is op zijn beurt onderdeel van Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Dit kleinschalige coulissenlandschap is uniek in Europa. Kenmerkend zij......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Drogeham

Drogeham is een hooggelegen oud komdorp, aan en rond de Tsjerkebuorren dat geleidelijk tot een wegdorp, de Buorren, is uitgegroeid. Er is ook nog de Ikebuorren te vinden, die tot aan het begin van de 20ste eeuw als brinkachtige ruimte midden in het d......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Dronryp

Dronrijp is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal is ontstaan. Het was aanvankelijk een agrarische nederzetting waarvan de bebouwing zich concentreerde rond de kerk, de Tsjerkebuorren. Het dorp kreeg aan h......

lees meer

Deel